Summerhill to wolność i odpowiedzialność za siebie i innych Demokratyczna społeczność naturalnie rozwija kompetencje społeczne Możliwość wyboru sprawia, że nauka staje się przyjemnością Każdy ma takie samo prawo do głosowania i wyrażania swojego zdania

Wyobraź sobie szkołę ...

Gdzie dzieci mogą naprawdę być sobą ...

Gdzie sukces nie jest zdefiniowany nauką i ocenami, lecz każde dziecko ma własną definicję sukcesu i często go tu doświadcza...

Gdzie wspólnie decyduje się o prawach panujących w szkole a każdy ma taki sam głos i prawo do równego traktowania...

Gdzie możesz bawić się cały dzień, jeśli chcesz ...

I gdzie jest dużo czasu i miejsca, aby usiąść i marzyć, myśleć, tworzyć...

 

Głównym celem Szkoły Summerhill jest pozwolenie dzieciom na rozwój w ich własnym tempie oraz na to, by odkrywały swoje zainteresowania. Summerhill jest społecznością demokratyczną, w której każda osoba, dziecko czy dorosły, posiada takie samo prawo do głosowania i wpływ na sposób zarządzania społecznością. Cotygodniowe spotkania szkolne umożliwiają dzieciom nauczenie się zasad panujących w społeczności oraz sposobu głosowania nad nimi.

W Polsce o szkole Summerhill powstało sporo mitów, szczególnie wśród konserwatywnych pedagogów, którzy nigdy nie mieli okazji rozmawiać z absolwentami szkoły, być w niej i obserwować jak naprawdę działa demokratyczna społeczność, która ustala zasady. 

Tymczasem na świecie szkoła Summerhill stała się inspiracją dla szkół demokratycznych i jest uważana za początek nowego paradygmatu w edukacji. Na stronie summerhill.pl znajdą Państwo artykuły, filmy, raporty i literaturę poświęconą szkole Summerhill.

Oficjalna strona szkoły Summerhill: http://www.summerhillschool.co.uk

 

Sunday the 18th. Summerhill - informacje o szkole w języku polskim.
Our website is protected by DMC Firewall!