Summerhill to wolność i odpowiedzialność za siebie i innych Demokratyczna społeczność naturalnie rozwija kompetencje społeczne Możliwość wyboru sprawia, że nauka staje się przyjemnością Każdy ma takie samo prawo do głosowania i wyrażania swojego zdania

Obecnie w Poznaniu powstaje pierwsza społeczna szkoła demokratyczna 

W Polsce na temat szkoły Summerhill narosło sporo mitów, które ograniczyły możliwość wprowadzania do polskich szkół zasad szkół demokratycznych. Wiele osób ją krytykujących nigdy nie spotkało się i nie rozmawiało z absolwentami lub ocenia szkołę jedynie przez pryzmat umiejętności akademickich a nie faktycznych kompetencji przygotowywujących  do życia we współczesnym świecie.

Pierwszą próbę prowadzenia szkoły na zasadach Summerhill przeprowadzono w Łodzi. W wyniku zmian personalnych w kuratorium niepodtrzymano uprawnienia szkoły do prowadzenia innowacyjnego działania. Szkoła została przekształcona w tradycyjne liceum. Obecnie najbardziej realne szanse na powstanie pierwszej szkoły demokratycznej są w Poznaniu, gdzie grupa rodziców pod patronatem Fundacji Edukacja Demokratyczna oraz EUDEC pracuje nad otwarciem szkoły pod nazwą TRAMPOLINA - prawdziwa szkoła.  

Więcej na stronie: www.trampolina.szkola.pl

Thursday the 20th. Summerhill - informacje o szkole w języku polskim.
Our website is protected by DMC Firewall!